GS Ozorków i współpraca spółdzielcza.

  Ograniczenia

Środowisko polskiej spółdzielczości od lat dziewięćdziesiątych cierpi na kompleksy rozbicia i izolacji branżowej. Związki rewizyjne spółdzielni stały się organizacjami skupionymi na wspieraniu swoich branżowych członków, a Krajowej Radzie Spółdzielczej brakowało struktur, środków i pomysłów na organizowanie współpracy międzybranżowej. Próby organizacji branżowych grup zakupowych oraz zarządzanie wspólnym majątkiem nie przynosiło powodów do dumy.

 

 

Pierwsze inspiracje

Rok 2012 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. W Ozorkowie, niedaleko Łodzi narodziła się koncepcja wspólnego świętowania przez istniejące w mieście pięć spółdzielni różnych branż. Inicjatorem Festynu Spółdzielczego była Gminna Spółdzielnia „S.Ch.” w Ozorkowie. Dołączyli Bank Spółdzielczy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, PSS „Społem” Ozorków oraz Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. W czerwcu ustawiono scenę, zaproszono artystów, władze miasta i gminy oraz mieszkańców Ozorkowa. Wspólna zabawa, degustacje własnych produktów oraz wzajemne poznanie się ludzi było ważnym krokiem w kierunku integracji i poczucia wspólnoty spółdzielczej w Ozorkowie.

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Festyn-2012-rok.jpg

 

Spółdzielcza współpraca gospodarcza

Przyjazne relacje spółdzielców w Ozorkowie zaowocowały gospodarczą współpracą. GS Ozorków dostarczał pieczywo do sklepów PSS „Społem” oraz sklepów Spółdzielni Mleczarskiej. Mleczarnia dostarczała nabiał do sklepów GS i „Społem”. Bank Spółdzielczy stał się głównym partnerem finansowym pozostałych spółdzielni, a Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła zakupy materiałów budowlanych w GS Ozorków.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Festyn-2015-.jpg

 

 

Pogłębianie współpracy

Wspólne działania spółdzielców w Ozorkowie zaowocowały kolejnymi efektami. Organizacja wspólnych szkoleń dla pracowników, częste kontakty zarządów spółdzielni, wspólne występowanie przed samorządem lokalnym oraz kolejny festyn spółdzielczy w 2015 roku. Władze samorządowe miasta i sąsiednich gmin wspierały działania spółdzielców. W roku 2016 prezes GS Ozorków Dariusz Szpakowski został radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą doszło do zorganizowania Debaty Spółdzielczej w Sejmiku Województwa Łódzkiego. Radni Sejmiku spotkali się z przedstawicielami spółdzielni z całego Województwa Łódzkiego z różnych branż. Po raz pierwszy radni wysłuchali o problemach spółdzielców i uświadomili sobie potencjał środowiska spółdzielczego w łódzkiem.

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Debata-spoldzielcza-Sejmik.jpg

 

Współpraca dociera do Szadku i Łasku

GS Ozorków zarządza 8 sklepami i szuka sposobów na obronę przed naporem dyskontów wprowadzając do oferty produkty lokalne, wysokiej jakości. Partnerem GS Ozorków zostaje Gminna Spółdzielnia w Szadku i rozpoczyna dostarczanie swoich doskonałych wędlin oraz wyrobów garmażeryjnych. Z grona spółdzielni ozorkowskich ubywa spółdzielnia mleczarska, która zamyka produkcję. W miejsce jej produktów w Ozorkowie pojawiają się sery i twarogi Okregowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku. Spółdzielnia z Łasku obejmuje swoim patronatem stoiska z nabiałem w sklepach GS Ozorków. Spółdzielnie współnie tworzą też sklep firmowy w centrum miasta Ozorkowa. W roku 2023 Piekarnia Tradycyjna GS Ozorków uruchamia produkcję chleba na maślance. Maślanka oczywiście wyprodukowana przez OSM Łask. Spółdzielnie wspólnie promują siebie i wspólny produkt na targach Natura Food w Łodzi.

 

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Wspolne-stoisko-Ozorkow-i-Lask.jpg

GS Ozorków otwarty na współpracę

Wielobranżowa działalność Gminnej Spółdzielni w Ozorkowie wymaga stałego uczenia się i podglądania rynku. Doświadczenie Spółdzielni pozwala też uczyć innych pokazując własne kompetencje. Pracując ponad 10 lat w „Programie dla Szkół” GS Ozorków stał się dostawcą owoców, warzyw i produktów mlecznych dla 116 szkół w Województwie Łódzkim. Swoim działaniem i doradztwem zainspirował Gminną Spółdzielnię w Pruszczu, która w roku 2023 rozpoczęła pracę w „Programie dla Szkół”. Piekarnia Tradycyjna GS Ozorków to również miejsce, gdzie często pojawiają się spółdzielcy z innych stron kraju. Gminne spółdzielnie w Praszce, Żukowie, Pruszczu i Szadku to partnerzy w wymianie receptur, reguł zarządzania i marketingu pieczywa i wyrobów cukierniczych. W obszarze handlu wymiana wiedzy trwa ze spółdzielniami w Pabianicach, Głownie i Strykowie. We współpracy z samorządem lokalnym Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie została wybrana Ambasadorem Powiatu Zgierskiego i oba podmioty wzajemnie wspierają się w działaniu na rzecz społeczności lokalnej. Dobre wyniki gospodarcze GS Ozorków są dowodem na to, że otwartość na współpracę pomaga w odnoszeniu sukcesów.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Targi-Natura-Food-Ozorkow-i-Lask.jpg

 

 

Dariusz Szpakowski