Wycieczki

W ramach działalności socjalnej intergrującej pracowników i członków Spółdzielni corocznie organizujemy wycieczki krajoznawcze po Polsce i Europie. Odwiedziliśmy już wiele zakątków naszego pięknego kraju oraz wszystkie bliższe europejskie stolice. Rada Nadzorcza i kadra kierownicza czasem odwiedza cieplejsze kraje. Bywały lata, gdzie udało się zorganizować dwie wycieczki w jednym roku.

Uczestnicy wycieczek korzystają z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a członkowie z Funduszu Kulturalno-Oświatowego zasilanego z podziału nadwyżki finansowej Spółdzielni