Działalność Społeczna

Gminna Spółdzielnia “S.Ch.” w Ozorkowie wspiera wiele podmiotów lokalnych w ich działaniach. Pomoc ma postać darowizn finansowych, przekazania produktów do degustacji lub innej pomocy organizacyjnej. Wspieramy też wypoczynek naszych pracowników poprzez organizację wycieczek, udział w imprezach kulturalnych i sportowych.