Informacje Dla Członków Spółdzielni

Władze G. S. "Samopomoc Chłopska" w Ozorkowie

Zarząd GS Ozorków:

Prezes Zarządu - Dariusz Szpakowski

Członek Zarządu , Główna Księgowa - Czesława Gieraga

Rada Nadzorcza GS Ozorków:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Zbigniew Saganiak
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Dariusz Figasiński

1. Komisja Handlu w składzie:

 • Jan Kujawa
 • Przewodniczący - Ryszard Kolasa
 • Dariusz Figasiński

2. Komisja Obrotu Rolnego w składzie:

 • Ryszard Kolasa
 • Jan Kujawa
 • Przewodniczący - Andrzej Jaszczak

3. Komisja Rewizyjnej w składzie:

 • Przewodnicząca - Krystyna Łuczak
 • Marek Grzelak
 • Halina Stojecka
 • PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU:
 • Ewa Lityńska-Grzelak - Kierownik Działu Handlu i Marketingu,
 • Halina Wiktorowska - Kierownik Działu Obrotu Rolnego,
 • Marek Kozak - Kierownik Piekarni Tradycyjnej.
 •  
 • ZASADY REPREZENTACJI: Spółdzielnię reprezentują dwaj Członkowie Zarządu lub jeden Członek Zarządu i Pełnomocnik

Członkiem Spółdzielni może zostać osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską, wpłaci udział członkowski w wysokości 3000 zł i wpisowe w wysokości 1000 zł.

Deklaracja członkowska musi zostać zatwierdzona przez Zarząd Spółdzielni.

Zebranie Przedstawicieli - składa się z 35 przedstawicieli wybranych na 4-letnią kadencję przez zebrania grup członkowskich.

Zebranie Grup Członkowskich - jest organizowane minimum jeden raz w roku przed Zebraniem Przedstawicieli.

STATUT SPÓŁDZIELNI (tutaj)