Nasze Osiągnięcia

Spółdzielnia często bierze udział w konkursach branżowych tj. dla producentów żywności. Zgłaszamy też produkty do certyfikacji w systemie “Jakość Tradycja”. Zarejestrowaliśmy dwa produkty tradycyjne – chleb gryczany oraz włoszczyznę cedrowicką.