Węgiel z całego świata !!!

W piątek 9 września w Katowicach odbyła się konferencja sprzedawców węgla z całej Polski. W konferencji NIE UCZESTNICZYLI przedstawiciele spółek skarbu państwa, które są głównymi rozgrywającymi na rynku węgla w Polsce.
Polska Grupa Górnicza S.A. uparcie brnie w internetową sprzedaż węgla i mimo frustracji klientów nic w tym systemie nie poprawia. Nowa sieć KDW (Kwalifikowanych Dostawców Węgla) jest na dziś przedsięwzięciem marketingowym a nie biznesowym i temat KDW nie był omawiany na konferencji (i słusznie!). Głównym źródłem zaopatrzenia składów węglowych w Polsce jest obecnie węgiel z importu. Jego cena na dziś przekracza 300 USD za tonę (spadła z 400) i trzeba się spodziewać w okresie jesieni i zimy stabilizacji tej ceny. Kierunki importu to: Kazachstan, Kolumbia, Indonezja, Afryka Południowa, Australia. Wiele firm prywatnych podpisało już kontrakty i zaczyna oferować systematyczne dostawy tego węgla. Ocenę jakości tego węgla zweryfikują pierwsze chłody. Część klientów już mówi ” bez dmuchawy się nie pali”. Część firm tworzy mieszanki, gdzie na dokumencie pochodzenia jest pięć krajów pochodzenia. Zamówiliśmy kilka samochodów węgla importowanego i czekamy na dostawy. Najtrudniej pozyskać węgle grube , ich dostępność jest najmniejsza. Zapraszamy do kontaktów ze Składem Opału w Ozorkowie – 42 7181111 oraz Bazą w Parzęczewie- 42 2117822.