Zima z wizytą w naszych okolicach.

Zimno zagląda w nasze strony.

Zapraszamy do naszych placówek sprzedających dobry, polski opał.

Skład Opału w Ozorkowie tel. 42 718 11 11 i Baza Handlowa w Parzęczewie tel. 42 211 78 22 zapraszają !!!