Strona główna    ::    Kontakt    ::    Napisz do nas    ::    gs@gs-ozorkow.pl                         
LOGOWANIE
Nick:
Haslo:
 
Rejestracja


O firmie


Zarz?d Spó?dzielni stanowi?:

 

Dariusz Szpakowski

Prezes Zarz?du

Czes?awa Gieraga

Cz?onek Zarz?du

 

 

Cz?onkowie Rady Nadzorczej:

- Zbigniew Saganiak

- Ryszard Kolasa

- ?ukasz Grzelak

- Henryka Sajewicz

- Teresa S?k

- Dariusz Figasi?ski

- Wies?awa Ma?ecka

- Jan Kujawa

- Andrzej Jaszczak

 

Dzia?amy w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, produkcji piekarsko-ciastkarskiej, konfekcjonowania i pakowania owoców i warzyw.

Pieczywo jest produkowane w oparciu o tradycyjne receptury i dostarczane jest do kilkudziesi?ciu odbiorców na terenie aglomeracji ?ódzkiej. W ostatnich latach wyroby z Naszej Piekarni Tradycyjnej zdoby?y szereg nagród na konkursach piekarniczych. Obecnie mo?emy si? pochwali? nominacj? do tytu?u Polski Producent ?ywno?ci 2006 za chleb gryczany. Piekarnia Tradycyjna jest dostawc? pieczywa do sieci TESCO, hipermarketów REAL oraz dwu hal MAKRO w ?odzi.

 

Dynamicznie rozwija si? dzia? konfekcjonowania i handlu owocami i warzywami. Oferujemy kompleksowe i ca?oroczne zaopatrzenie odbiorców w owoce i warzywa pakowane w opakowania zbiorcze i jednostkowe.
Naszymi partnerami w tej bran?y s? ?ódzkie hipermarkety: E. Leclerc, Selgros oraz sieci "Spo?em" w ?odzi.
W zakresie handlu opa?em zajmujemy si? sprzeda?? w?gla i mia?u jako Autoryzowany Sprzedawca Kompanii W?glowej S.A. i oferujemy najwy?szej jako?ci w?giel tej spó?ki.
W handlu nawozami i paszami posiadamy dominuj?c? pozycj? na rynku lokalnym.

Centrum Budowlane i sklepy metalowo-chemiczne zapewniaj? pe?en zakres zaopatrzenia niezb?dnego dla prowadz?cych budowy i remonty.

Posiadamy dziewi?? sklepów spo?ywczo-przemys?owych w Ozorkowie i w okolicach tj. Modlnej, Czerchowie, Skotnikach, Solcy Wielkiej, Skromnicy, Sierpowie, Le?mierzu, Kowalewicach (gmina Parz?czew) . Nasze sklepy wspó?pracuj? z sieci? LEWIATAN.

Skutecznie zdobywamy dotacj? z funduszy unijnych. Zrealizowali?my dwa projekty doradcze z funduszy PHARE ?wdro?enie systemu HACCP i strategie rozwoju firmy.
Prowadzimy rozbudowan? dzia?alno?? socjaln?. Wielkim powodzeniem ciesz? si? doroczne wycieczki za?ogi. Odwiedzili?my ju? kilka europejskich stolic w tym Wiede?, Prag? i Wilno.

 

         W skrócie:

  • Dzia?amy od 1945 r.
  • Zrzeszamy ok. 150 cz?onków w wi?kszo?ci rolników.
  • Siedziba Spó?dzielni to miasto Ozorków - po?o?one 25 km od ?odzi.
  • Zatrudniamy 80 osób.
  • Poszukujemy odbiorców naszego nagrodzonego pieczywa, odbiorców warzyw i owoców oraz dobrych dostawców dla naszych sklepów i magazynów.

Budynek biura GS Ozorkówdesigned by WEBProjekt