Strona główna    ::    Kontakt    ::    Napisz do nas    ::    gs@gs-ozorkow.pl                         
LOGOWANIE
Nick:
Haslo:
 
Rejestracja


Reklamacje


REGULAMIN

REKLAMACJI

Gminnej Spółdzielni

„Samopomoc Chłopska”

w Ozorkowie

Z dnia 2012.02.28

 


REGULAMIN

OBSŁUGIWANIA I DOKUMENTOWANIA REKLAMACJI

w Gminnej Spółdzielni

„Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie

 

I. Przepisy wstępne.

 

1. Regulamin Obsługiwania i Dokumentowania Reklamacji zwany dalej "Regulaminem" tworzy się na podstawie przepisów:

·         Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141, poz. 1176, ze zm.),

·         Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (wyciąg, Dz. U Nr 16, poz. 93 ze zm.) ,

·         Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 ze zm.) ,

·         Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

 

2. Regulamin służy uregulowaniu zasad postępowania pracowników GS Ozorków podczas przyjmowania, obsługi oraz dokumentowania reklamacji.

3. Celem wdrożenia i stosowania Regulaminu jest zapewnienie klientom GS Ozorków zgodnych z prawem i dobrymi praktykami procedur zgłaszania i obsługi reklamacji.

 

II. Definicja reklamacji.

 

Jako reklamację należy traktować każde zgłoszenie przez klienta indywidualnego lub instytucjonalnego niezadowolenia z dostarczonego przez GS Ozorków klientowi wyrobu, towaru lub usługi bądź niezadowolenia ze sposobu w jaki został obsłużony.

 

III. Sposoby zgłaszania reklamacji.

 

1.   Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji do GS Ozorków w następujący sposób:

1.1.      osobiście,

1.2.      telefonicznie,

1.3.      FAX-em,

1.4.      pisemnie,

1.5.      przez Internet.

2.   Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji w dowolnej placówce handlowej, produkcyjnej lub w administracji Spółdzielni.

3.   Za pośrednictwem Internetu klient ma prawo zgłoszenia reklamacji przy pomocy dowolnej skrzynki poczty elektronicznej  GS Ozorków oraz formularza „Napisz do nas” umieszczonego na stronie internetowej: www.gs-ozorkow.pl

4.   Dla usprawnienia obsługi reklamacji tworzy się specjalną skrzynkę poczty elektronicznej o adresie: reklamacja@gs-ozorkow.pl

 

IV. Zasady rejestrowania reklamacji.

 

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji do dowolnego pracownika GS Ozorków niezależnie od tego czego reklamacja dotyczy.

2. Każdy pracownik GS Ozorków, któremu zgłoszono reklamację ma obowiązek przyjęcia od klienta reklamacji i potwierdzenia tego faktu podpisem jeśli klient tego wymaga.

3. Każdy pracownik GS Ozorków, który przyjął od klienta reklamację niezależnie od formy jej przekazania ma obowiązek poinformowania o tym fakcie kierownika swojej placówki nie później niż w ciągu 24 godzin od wystąpienia tego zdarzenia.

4. Kierownik placówki, któremu zgłoszono fakt wystąpienia reklamacji ma obowiązek wstępnej oceny sposobu postępowania z reklamacją oraz zarejestrowania reklamacji w Rejestrze Reklamacji placówki niezależnie od tego czy reklamacja dotyczy jego placówki czy jakiejkolwiek innej komórki Spółdzielni.

5. W przypadku stwierdzenia przez kierownika placówki, że reklamacja nie dotyczy bezpośrednio jego działalności, reklamacja powinna zostać przekazana do właściwej placówki lub w przypadku trudności z ustaleniem osoby odpowiedzialnej do Sekretariatu Spółdzielni.

6. W przypadku stwierdzenia przez kierownika placówki, że reklamacja dotyczy zakresu jego działalności kierownik niezwłocznie podejmuje działania związane z rozpatrzeniem i obsługą reklamacji oraz informuje o zgłoszonej reklamacji Kierownika Działu, któremu podlega.

7. Ustala się następujący wzór zapisów w Rejestrze Reklamacji:

 

REJESTR REKLAMACJI GS „S.CH.” w Ozorkowie

 

Nazwa placówki:…………………………………………………………………………………………

 

Miejsce przechowywania Rejestru:………………………………………………………………

Lp.

Data zgłoszenia

reklamacji

Nazwisko i Imię lub Nazwa Klienta

Adres

Klienta

Kontakt

Telefon Mail

Przedmiot reklamacji

Sposób załatwienia

reklamacji

 

8. Rejestr Reklamacji jest drukiem ścisłego zarachowania i jest wydawany dla placówki przez Sekretariat GS Ozorków. Za nadzór nad Rejestrem Reklamacji odpowiada kierownik placówki.

9. Rejestr Reklamacji musi znajdować się w placówce w miejscu znanym i dostępnym dla wszystkich pracowników, opisanym w nagłówku Rejestru i zarejestrowanym przez Sekretariat w chwili wydania Rejestru.

10. Żaden zapis w Rejestrze Reklamacji nie może być usuwany lub modyfikowany.

11. Kierownicy Działów kontrolują Rejestr Reklamacji  minimum jeden raz w miesiącu przed oceną premiową placówki.

 

IV. Zasady obsługi reklamacji.

 

  1. Każda placówka GS Ozorków jest zobowiązana obsłużyć reklamację klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób kulturalny i z poszanowaniem interesu klienta.
  2. W przypadku trudności z rozpatrzeniem i obsługą reklamacji kierownik placówki powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kierownika Działu lub Zarząd Spółdzielni.
  3. W przypadku konieczności wydania klientowi pisemnego potwierdzenia zgłoszenia reklamacji stosuje się druki zgłoszenia reklamacji wydane i ponumerowane dla placówki przez Sekretariat GS Ozorków.
  4. Druki zgłoszenia reklamacji są drukami ścisłego zarachowania.
  5. Numery druków stosowanych przy rejestracji zgłoszenia reklamacji należy umieścić w Rejestrze Reklamacji.

 

 

 

                                                                         Prezes Zarządu

 

                                                                         Dariusz Szpakowskidesigned by WEBProjekt